Voedselprogramma Karatara

De nood is hoog!

De Corona Crisis laat diepe sporen na in de samenleving van Zuid-Afrika.  Mensen hebben geen werk en daardoor geen inkomen. Kinderen en jongeren, die normaal op school warm eten krijgen, krijgen nu weinig tot niets.

Good News ZA is daarom vanaf april begonnen met en voedselprogramma voor de inwoners van Karatara en omgeving. Wij delen drie keer per week een warme maaltijd uit aan de mensen van Karatara. Verder ondersteunen wij nog diverse “sop kombuise” (=voedselkeukens) in de omgeving van Karatara en Knysna. We zijn per week verantwoordelijk voor zo’n 3500 á 4000 porties warm eten. Dit doen we samen met een team van lokale mensen.

De warme maaltijd moeten we uit de algemene middelen van Good News South Africa betalen. Een gezonde warme maaltijd kost ons ongeveer €0.25 per persoon. Verder zijn er nog kosten voor gas en benzine.

Als u mee wilt helpen deze kosten te dekken dan kunt u een bedrag overmaken op:
IBAN: NL61 ABNA 0447 8017 08
t.n.v.: VPE zending (of opdracht tot Wereldzending)
o.v.v.: Good News ZA (voedselproject) / Zuid-Afrika

Baie dankie!!!       Theo en Jinke de Jong