Terugkijken op de toekomstplannen van toen…

Terugkijken op de toekomstplannen van toen…

Soms is het goed om terug te kijken welke plannen je vroeger had en wat ervan is uitgekomen.
Wij geloven dat God ons leven wil leiden en de plannen die Hij heeft, ons op diverse manieren bekend wil maken. Wat geeft het dan een warm gevoel van dankbaarheid en enthousiasme wanneer we terugkijken op onze plannen van tien jaar geleden en zien wat ervan gerealiseerd is. De afgelopen week hebben we de presentaties die we eind 2014 in Nederland hebben gegeven weer eens bekeken. In 2014 waren we nog met z’n tweeën en werkten we één ochtend per week op een school in Karatara, één keer per maand hadden we een Kids Event in de gemeenschapszaal in Karatara en in de vakanties deden we programma’s. Daarnaast waren we actief bij het kinder- en jongerenwerk bij onze kerk in Knysna. De gemeente Knysna wilde toen nog niets weten van plannen voor een kinder- en jongerencentrum. Wij geloofden en baden dat we in de toekomst een groter team zouden krijgen, meer vervoer, een kampeerplek voor groepen kinderen en jongeren en niet te vergeten een multifunctioneel kinder- en jongerencentrum. De naam ‘Light House’ was nog niet eens in beeld. Deze plannen hebben we eind 2014 ook gepresenteerd aan mensen in Nederland. Wat een dankbaarheid om te zien dat dit alles gerealiseerd is of op het punt staat om gerealiseerd te worden, zie Light House update juli 2023.

Nieuwe toekomstplannen
We hopen, wanneer we over tien jaar terugkijken op deze nieuwsbrief, dat wij net zo dankbaar zullen zijn over de toekomstplannen die we nu hebben. Het is geen opscheppen wat we willen doen, maar een verlangen in ons hart voor de gemeenschap van Karatara en omgeving. Het zou geweldig zijn wanneer het permanente Light House onderdak zou kunnen bieden aan High School-scholieren die om financiële (of andere) redenen, niet terecht kunnen op een High School in Knysna (40 kilometer) of George (70 kilometer). Ons verlangen is om deze tieners op basis van thuisonderwijs, wat heel normaal is in Zuid-Afrika, een goede opleiding en begeleiding te geven. Daarnaast willen we, als plus bij deze opleiding, goede levensvaardigheden meegeven. Voor jongeren die niet de capaciteiten hebben om een High School te volgen willen we een ambachtsschool opstarten. Dit zou ook écht in een behoefte voorzien. Jongeren leren om met hun handen te werken en krijgen daarnaast les in arbeidsethiek en algemene ontwikkeling. Wij geloven dat we door onderwijs in combinatie met aandacht voor algemene ontwikkeling de jongeren uit een schijnbaar hopeloze situatie kunnen halen. Hoe we bovenstaande plannen praktisch en financieel moeten realiseren weten we nog niet maar we weten wel in welke richting we willen gaan bewegen.

*Meer nieuws kunt u vinden in onze nieuwsbrief van juli 2023.

Theo en Jinke de Jong
Karatara, Zuid-Afrika