Helpt u ons over de streep?

Helpt u ons over de streep?

Good News South Africa heeft dringend een nieuw en groter vervoermiddel nodig om meer kinderen en jongeren in de plattelands- en bosbouwdorpen te bereiken.

60% van het bedrag is al binnen!!!

Wij zijn erg blij en dankbaar dat al 60% (!!!) van het totaalbedrag binnen een maand is gesponsord.

Helpt u ons om het overige bedrag van €13.000 bij elkaar te sparen?

Zo kunnen wij, mede door uw donatie, meer en effectiever kinderen en jongeren bereiken.

Uw kunt een belastingaftrekbare gift overmaken via:
IBAN: NL61 ABNA 0447 8017 08
t.n.v.: VPE-zending (Opdracht tot Wereldzending)
o.v.v.: Light House QUANTUMPROJECT, Karatara/Zuid-Afrika

Meer informatie over dit project kunt u vinden in het volgende document: Funding proposal GNZA Toyota Quantum 2020

BAIE DANKIE!!!