Niet zomaar een droom…

Ek kyk op na die berge: Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Psalms 121:1-2 (Die Bybel)

4 September 2014 werd Theo, tijdens een week van bidden en vasten, om 4 uur in de ochtend wakker met een beeld in zijn hoofd van een afgebrand huis. Dit huis stond in Karatara, een plattelandsdorp in de omgeving van Knysna. Bij het wakker worden kreeg Theo direct het woord “jeugdcentrum” in gedachten. Na navraag te hebben gedaan bij diverse mensen en bij de gemeente leek het ogenschijnlijk onmogelijk om die grond in bezit te krijgen. Er waren ons al 60 tot 70 mensen voorgegaan. We hebben de plannen 2 jaar geparkeerd, maar het heeft ons echter nooit losgelaten. In 2016 is Theo tot drie keer toe door mensen aangesproken dat hij zijn droom werkelijkheid kon maken door er actie in te ondernemen. Deze mensen wisten niets van de droom en het afgebrande huis af. Begin 2017 zijn we weer in gesprek gegaan met de gemeente. Het nieuwe raadslid, die verantwoordelijk is voor Karatara, was direct enthousiast over onze plannen. In november 2017 hebben we het huurcontract voor de grond gekregen. Het heeft echter nog even geduurd voordat de grond konden kopen. Februari 2021 is eindelijk het koopcontract voor de grond ondertekend. Wij geloven dat het nu de tijd is om deze droom waarheid te laten worden. We hebben een goed bestuur en een stichtingsstatus in Zuid-Afrika. We kennen de omgeving goed en hebben in de afgelopen jaren goede contacten met gelijkgestemde organisaties gelegd. Meer informatie over de laatste ontwikkelingen kunt u vinden via:

Problematiek…

De problematiek in de plattelandsgebieden rondom Knysna is complex. De dorpen, vanuit de historie arme bosbouwwerkers-dorpen, zijn voor een groot deel verpauperd. Er is weinig werk, veel drank- en drugsgebruik, seksueel misbruik, armoede en kinderen zijn al vroeg seksueel actief. Deze problematiek gaat van generatie op generatie door, door de verkeerde keuzes die ouders en hun kinderen maken.

Geen tijd te verliezen…

Wij zien een positieve verandering bij kinderen en jongeren waar wij mee werken. Zij zijn bereid om betere keuzes voor hun toekomst te maken dan hun ouders hebben gedaan. Het gevaar is dat zij onder druk van hun vrienden weer vervallen in het “oude” gedragspatroon. Daarom hebben wij voor ons werk een veilige, vaste plek nodig waar wij deze kinderen en jongeren regelmatig kunnen ontmoeten. In dit “Light House”, zoals het centrum zal gaan heten, kunnen wij hen door programma’s, informeel contact en coaching motiveren de juiste keuzes te maken. Op die manier kunnen wij ze begeleiden zoals Jezus de opdracht gaf: “maak discipelen, … en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb” zodat ze een goede toekomst tegemoet gaan.

Samen bouwen…

U kunt ons helpen het Light House zo spoedig mogelijk te realiseren door een donatie te doen via het rekeningnummer in de kolom hieronder, of door de machtigingskaart (pdf) in te vullen. Zo bouwen we samen aan de toekomst van de kinderen en jongeren van Zuid-Afrika.

UPDATE 24 NOVEMBER 2022 Wij zijn erg dankbaar te kunnen melden dat het geld voor de bouw van het Light House binnen is. Voor de lopende kosten zijn natuurlijk donaties nog van harte welkom.

What’s in a name...?

Wij willen het Multi Functioneel Kinder- en Jongerencentrum de naam “Light House” meegeven. Karatara betekend in de oorspronkelijke taal “diep en donker”. Wij geloven dat er verandering zal komen in de diepe, donkere levensomstandig- heden van de kinderen, jongeren en hun families doordat wij met het licht van het evangelie komen. Het Light House zal een baken van hoop zijn in deze gemeenschap.

  • Machtigingskaart (pdf)
  • Giften* ten behoeve van het Light House kunt u overmaken op het volgende rekeningnummer: IBAN: NL61 ABNA 0447 8017 08 t.n.v.: VPE-Zending o.v.v.: Light House Karatara**
  • *De giften zijn i.v.m. de ANBI-status van de VPE-Zending aftrekbaar van de belasting.
  • **De VPE-Zending heeft diverse zendelingen en organisaties onder zijn hoede. Het is daarom van belang dat u duidelijk de bestemming van uw gift aangeeft.
 

Vragen / opmerkingen?