Onderwijs

Wij zijn momenteel werkzaam op twee lagere scholen in de dorpen Karatara en Barrington. Tijdens de weekopening van de Karatara Laërskool geven we de kinderen van deze school Bijbelonderwijs. We doen dit op een praktische manier die aansluit bij hun belevingswereld. Hetzelfde doen we vrijdags bij de weeksluiting van de Barrington Laërskool.
Life Skill lessen Naast de Bijbellessen geven we incidenteel de oudste groepen van deze scholen ook Life Skill-lessen (lessen in levensvaardigheden). De onderwerpen van deze lessen zijn sexualiteit, drank- en drugsmisbruik, mishandeling en andere onderwerpen die relevant zijn voor deze jonge mensen.
High School We met enige regelmaat het internaat van een High School in Knysna. Hier zitten veel tieners uit ons werkgebied door de week op school. Samen met Youth for Christ doen wij hier een programma. Met de bovenstaande activiteiten proberen we de kinderen en jeugd van deze scholen kennis bij te brengen zodat ze in hun leven de juiste keuzes maken.