Nieuws uit Karatara, Zuid-Afrika, april 2022

Nieuws uit Karatara, april 2022.


Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”                                                                                                                                           
Handelinge 1:8

Hallo lieve mensen,
Wij zijn weer in Nederland voor verlof en wat zijn we blij. Na twee jaren van veel beperkingen kunnen we eindelijk met een stand staan op festivals zoals Opwekking, het Strandheem fesitval en Pinksterfeest Veenklooster.

In deze nieuwsupdate kunt u naast ons verlofnieuws natuurlijk lezen over de voortgang van het Light House project en de overige werkzaamheden.

Veel leesplezier gewenst,

Theo en Jinke de Jong
De nieuwsbrief kunt u lezen via deze link: Nieuws uit Karatara, Zuid-Afrika. April 2022 (mailchi.mp)