Light House Brosjure (Afrikaans)

Light House brosjure

Baie dankie dat u tyd neem om ons brosjure te lees. Ons het reeds einde 2017 aan al die kerkleiers van die omgewing, en weer op 21 Augustus 2018, aan die komitee van Wyk 2 in Karatara, ‘n bekendstelling en voorlegging gedoen. Ons het gedink dis goed om ook ‘n brosjure aan Karatara se inwoners te stuur om ons visie en planne te verduidelik. Meeste van u ken ons reeds: Ons is “Good News South Africa”, ‘n sending organisasie uit Nederland met ‘n hart vir die kinders van Suid-Afrika! Ons wil graag die “Lighthouse”, ‘n kinder- en jeugsentrum, op die hoek van Bosbouweg en Akkerlaan in Karatara oprig en sodoende in die kinders van die omgewing belê. Ons glo dat hierdie brosjure onsekerhede uit die weg sal ruim en hopelik al u vrae sal beantwoord.

Wie is die “Hollanders”?
Die “Hollanders” is Theo en Jinke de Jong van Nederland (= dieselfde as “Holland”). Hulle het op 8 Maart 2009 ʼn roeping van God ervaar in ʼn kerk in Nederland om Suid-Afrika toe te trek om kinders en jong mense te help om ʼn goeie toekoms te bou. Theo is tydens ‘n voorlegging deur God geraak deur ʼn foto van Karatara. In Desember 2011 het Theo en Jinke met hulle twee seuns na Knysna verhuis. Hulle het vir die eerste twee jaar in Oupad, ‘n woongebied van Knysna, gewerk. In Januarie 2014 het Theo en Jinke die Suid-Afrikaanse NPO Good News South Africa (GNZA) gestig en het hulle begin werk in Karatara. Al die Missie besittings van Theo en Jinke is aan die NPO gegee en Suid Afrikaanse mense is gevra om die NPO te bestuur. Theo en Jinke is onbetaalde spanleiers van GNZA. Hulle kry hulle privaat inkomste van vriende, familie en kerke. Die NPO GNZA kry ook inkomste van Nederland maar dit is streng geskei van die privaat inkomste van Theo en Jinke. Die inkomste van GNSA is nie vir die privaat gebruik van Theo en Jinke nie. Die bestuur van GNZA kontroleer dit.

 

Hoekom ‘n kinder- en jeugsentrum?
Middel 2014 neem Theo en Jinke deel aan ʼn week van gebed en vas. Op die Donderdag daardie week word Theo 4 uur in die oggend wakker met ʼn prentjie van ʼn afgebrande huis in sy gedagtes. Hy dink dadelik aan die woord “Jeugsentrum”. Theo en Jinke ry daarna na Karatara en sien die huis wat afgebrand is op die hoek van Bosbouweg en Akkerlaan. Hulle begin 2014 al praat met die Munisipaliteit oor hierdie grond. Op daardie stadium werk nog niks uit nie. Middel 2016 sê drie verskillende mense vir Theo dat dit nou tyd is om sy drome wat God vir hom gegee het werklikheid te laat word. Theo en Jinke praat weer met die Munisipaliteit en binne ʼn paar maande kan hulle die grond huur. In November 2017 het GNZA die huurkontrak gekry.

Light House
Die naam van die gebou sal Light House wees. Soos die Bybel vers in Johannes 8:12 sê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.”

Doel
Die doel is om met behulp van die evangelie die kinders en jong mense te help om die regte keuses vir hul toekoms te maak deur te doen wat God van hulle vra. Op hierdie wyse sal die kinders en jeug op die plek in hulle lewe kom wat God vir hulle bestem het.

‘n Tydelike gebou
Soos mense kan sien is daar bedrywighede op die grond wat ons huur. Ons wil eers ʼn tydelike gebou oprig van “containers” en ʼn tent. Die “containers” sal gebruik word vir toilette, ʼn kombuis en stoorplek. Die tent sal gebruik word vir ‘n saal. Ons doen dit omdat die grond nog nie ons eiendom is nie en omdat al die geld nog nie daar is om die permanente gebou (foto) te bou nie.

Fondse
Die meeste van die geld vir hierdie gebou kom van mense en kerke van Nederland. Daar is kinders en jeug en ander groepe wat fondsinsamelings hou om geld in te samel vir die Light House. Elkeen wat geld gee doen dit sonder eie belang. Hulle kry niks daarvoor terug nie.

Aktiwiteite
Daar is baie aktiwiteite wat ons wil organiseer. Dit sal nie alles op een slag gebeur nie. Ons sal dit stap vir stap doen. Ons beplan die volgende aktiwiteite in die Light House:
• Naskoolse program
• Kinderklubs
• Jeug aande
• Vakansieprogramme
• Berading (professionele hulp deur ander organisasies)
• Familie ondersteuning

Verder wil ons die gebou beskikbaar stel vir ander organisasies wat dieselfde visie het as ons. Ons beplan ook om in die toekoms ‘n bus te koop vir die vervoer van die kinders uit die wye omgewing van Karatara.

Gerugte
Ons hoor daar is baie gerugte oor wat ons beplan. Baie van die gerugte is nie waar nie. Ons is jammer dat daar mense is wat leuns en agterdog saai. Hieronder noem ons ʼn paar feite om die onduidelikhede uit die weg te ruim:
• Die grond is gehuur deur ‘n Suid Afrikaanse organisasie (Good News South Africa) en nie deur “Hollanders”.
• Theo en Jinke de Jong sal nie ‘n sent voordeel daaruit trek om hierdie gebou te bou nie.
• Theo en Jinke hoop om al die projekte wat hulle vir Good News South Africa begin met die verloop van tyd oor te gee aan plaaslike vaardige mense. Dit geld ook vir die Light House projek.
• Hierdie projek sal tot voordeel wees van die hele gemeenskap en nie net van 1 familie nie.
• Ons beplan nie om ‘n kerk te begin in hierdie gebou nie. Good News South Africa is ‘n interkerklike organisasie. Ons verbind ons nie aan een kerk nie. Ons wil wel met die kerke saamwerk.
• Die plek is perfek vir ‘n kinder en jeug sentrum. Dit moet ‘n plek wees van rus en vrede.
• Daar sal nie rusverstoring wees met die musiek wat gespeel word nie, omdat ons nie die jeug aande tot laat in aand sal hou nie.
• Ons sal verder ‘n streng beleid voer in en om die gebou om nie ‘n oorlas te veroorsaak nie.
• Vir die oprig van die gebou wil ons soveel as moontlik plaaslike mense van Karatara gebruik en betaal. Ons beplan om die onderhoud en skoonmaak van die gebou en die tuin saam met die jeug te doen.

Saam is ons beter
Ons het al gebruik gemaak van Karatara se mense tydens die bou van die heining en die fondasie vir die containers. Ons hoop ons sal in die toekoms nog verder met die gemeenskap van Karatara en omgewing kan saamwerk om nie net te bou aan die Light House nie maar om ook te bou aan ‘n goeie toekoms vir die kinders, jeug en hulle families.

As julle nog vrae of idees het kom maak ʼn draai by ons as ons in die Light House is of stop ons as julle ons bussie sien ry.

Groete,
Theo en Jinke de Jong
Spanleiers Good News South Africa
Selfoonnommer: 076 297 9075
Epos: info@goodnewsza.com