Nieuws uit Karatara, Zuid-Afrika, december 2021

Nieuws uit Karatara, december 2021.


…as jy jou wy aan dié wat honger het,
as jy voorsien in die behoeftes van dié wat in nood is,
sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is,
sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag.
Jesaja 58:10

Hallo lieve mensen,
Bovenstaande Bijbeltekst uit Jesaja is één van onze motivatieteksten om te werken in Karatara. Karatara betekend in de oorspronkelijke taal “diep en donker”. Wij mogen hier werken, niet alleen met woorden maar ook met daden, om het licht van het evangelie te laten schijnen en de mensen hoop te geven voor een goede toekomst.

Wij willen u in deze nieuwsupdate een stukje meenemen in wat we doen en wat voor plannen we voor de toekomst hebben.
Veel leesplezier gewenst,

Theo en Jinke de Jong
De nieuwsblog kunt u lezen via deze link: Nieuws uit Karatara, Zuid-Afrika, december 2021 (mailchi.mp)