Good Light House News

GOOD NEWS!

Light House-update december 2020

We hebben goed nieuws over de ontwikkelingen rondom het Light House. We gaan volgend jaar het permanente kinder- en jongerencentrum in Karatara bouwen.

Hoe zat het ook alweer…
Meer dan zes jaar geleden, op donderdag 4 september 2014, werd Theo tijdens een week van bidden en vasten om vier uur in de nacht wakker. Hij had een “plaatje” in zijn hoofd van een afgebrand huis. Dat huis stond ergens in Karatara, maar hij wist niet precies waar. Bij het wakker worden kreeg hij het woord ‘jeugdcentrum’ in gedachten. Het afgebrande huis bleek te staan op een perfecte plek. Aan de rand van één van de drie woonkernen van Karatara, met directe wegen naar de andere twee woonkernen. Na ons enthousiasme kregen we veel gereserveerde reacties. Er waren al zo’n zestig tot zeventig mensen ons voorgegaan om dit stuk grond te krijgen en er moest wel een wonder gebeuren wanneer wij deze grond zouden kunnen kopen. Vanuit de gemeente Knysna kregen we ook geen goede reactie op ons plan, dus hebben we het plan eerst laten rusten. Na anderhalf jaar werd Theo door drie verschillende personen benaderd met opmerkingen dat het nu de tijd was om de plannen tot uitvoer te brengen. Deze drie personen wisten niets van Theo zijn droom over het afgebrande huis. Dit was voor ons het teken dat het tijd werd om weer actie te ondernemen en de droom waarheid te laten worden. Vervolgens zijn we weer naar de gemeente gegaan en in maart 2017 konden we een huurcontract ondertekenen voor drie jaar. Dat was al een wonder!


We konden niet langer wachten…
Om permanent te gaan bouwen moesten we de grond in bezit hebben, anders zouden we met een eventuele beëindiging van de huur alle gebouwen kwijtraken aan de gemeente Knysna. We zagen echter ook de nood in Karatara en omgeving. Daarom hebben we in juni 2018 samen met het bestuur van Good News South Africa besloten om een beperkt risico te lopen en een tijdelijk kinder- en jongerencentrum te bouwen met containers en een tent. De eerste programma’s zijn in december 2018 van start gegaan. De naam van het kinder- en jongerencentrum is ‘Light House’. Hiernaast kunt u kijken naar een video met onze motivatie, waarom het zo belangrijk is om dit kinder- en jongerencentrum te bouwen.

Zes jaar later…
Door allerlei omstandigheden, zoals de Knysna branden en politieke onrust, liet het aanzoek tot koop van de grond lang op zich wachten. Nu, meer dan zes jaar nadat Theo de droom heeft gekregen, hebben we op woensdag 2 december het koopcontract ondertekend. Een “wonderwerk van die Here”.

En nu?
In januari beginnen we met het definitief maken van de bouwtekeningen. Vervolgens moeten we een aanvraag indienen bij de stadsplanning om onze plannen goed te laten keuren. En dan gaan we bouwen! De afgelopen jaren zijn onze plannen uitgebreid. Daardoor hebben we een aanzoek bij de gemeente gedaan om de grond naast het Light House ook te kopen. Hier zal dan een beheerdershuis op moeten komen en een huis voor vrijwilligers en studenten. Deze studenten zullen deelnemen aan een nieuw op te zetten tussenjaar voor kinder- en jongerenwerkers. Verder hebben we de grond nodig om (jeugd)kampen te organiseren, inclusief overnachtingen en activiteiten, in tenten.

Onder aan deze pagina kunt u een video bekijken waarin Theo uitlegt wat er inmiddels al is gedaan en wat de plannen voor de toekomst zijn. De opnames voor deze video zijn in maart 2020 gemaakt. Verder hebben we ook een aantal foto’s onderaan deze pagina geplaatst om de plannen voor het Light House meer te verduidelijken


Financiën
Doordat onze plannen zijn uitgebreid, is het budget ook omhooggegaan. We splitsen ons budget echter op in fasen. Het totale project zal ongeveer € 337.000 gaan kosten. De eerste fase zal het bouwen van het Light House en een beheerderswoning zijn. Dit zal in totaal zo’n € 259.000 kosten. De fondsenwerving voor het Light House heeft de afgelopen tijd op een laag pitje gestaan. We wilden eerst de grond in ons bezit hebben, voordat we ons weer volop zouden gaan richten op de fondsenwerving. Dat neemt niet weg dat wij inmiddels al €180.000 binnen hebben. Dit is bijna 70% van het budget voor fase 1. Hier zijn we erg dankbaar voor. Nu we de grond in bezit hebben proberen we de laatste € 79.000 voor fase 1 bij elkaar te krijgen.


Helpt u mee om de laatste 30% voor fase 1 bij elkaar te sparen?

*Dit kunt u doen door een fondsenwervende activiteit op touw te zetten voor de bouw van het Light House. Neem daarvoor contact met ons op via theo@goodenwsza.com.

*Ook kunt u een belastingaftrekbare gift overmaken ten behoeve van de bouw van het Light House op:
IBAN:NL61 ABNA 0447 8017 08
t.n.v.: VPE-Zending (voorheen “Opdracht tot Wereldzending” )
o.v.v.: Light House Karatara
(De VPE-Zending heeft diverse zendelingen en organisaties onder zijn hoede. Het is daarom van belang dat u duidelijk de bestemming van uw gift aangeeft.)

*U kunt ook gebruik maken van de Tikkie QR-code hiernaast.

Zo maken we samen het verschil in de levens van de kinderen en jongeren waar wij mee werken.

Baie dankie,
Theo en Jinke de Jong
Karatara, Zuid-Afrika


     
Video over de Light House bouwplannen 03-2020       Foto van het permanente gebouw wat gebouwd moet worden

     
Het huidige Light House vanuit de lucht 08-2019         We hebben aanzoek gedaan om de rood omlijnde grond ook te kunnen kopen