Light House update 06-2021

Light House update juni 2021

Dis sooooo lekker om die Here te dien! (Het is een feest om God te dienen… en het is nooit saai 😊.)

(Bovenstaande foto is gemaakt in november 2014, twee en een halve maand na de droom die Theo kreeg over een jongerencentrum, en waar alles mee begon. We hebben toen al met de kinderen voor dit stuk grond gebeden en gevraagd dat God zijn wil zou geschieden. Nu, bijna zeven jaar later, zien wij de, naar wij geloven door God gegeven, droom werkelijkheid worden. Wat een wonder!)

Goed Nieuws!
We zijn heel erg blij en dankbaar om te kunnen melden dat wij het geld om het kinder- en jongerencentrum te bouwen binnen hebben. We hopen eind dit jaar te kunnen beginnen met bouwen, meer hierover aan het eind van deze update. We hebben echter nog een aantal uitdagingen. Hieronder een uitgebreide uitleg over waar we met project Light House staan en wat de plannen zijn.

Flexibiliteit
Flexibiliteit is één van de dingen die we in ons werk moeten hebben, ook met het Light House-project is dit van belang. We denken dat we alles mooi in fasen kunnen plannen, maar de werkelijkheid haalt ons in. Er kan een noodvraag of een kans voorbij komen waar we op moeten anticiperen. Een voorbeeld van een noodvraag is het voedselprogramma dat we nu al meer dan een jaar doen. Een kans die voorbijkomt is de koop van het huis van de buren.

Huis te koop
In april, na ons verlof, stond in de buurt van het Light House een “opknaphuis” met een mooi stuk grond te koop. Wij hebben als bestuur een bod gedaan en wij zijn erg blij dat dit bod is geaccepteerd. We willen dit huis gaan renoveren en dan hopen wij, Theo en Jinke, over een paar maanden naar Karatara te verhuizen. Wij hebben tijdens de lockdown in maart 2020 drie maanden in een caravan midden tussen de bevolking gewoond. We hebben toen gemerkt hoe belangrijk het is voor de contacten om in Karatara te wonen. Verder is het straks een voordeel dat we niet meer zo ver hoeven te rijden (Knysna is 40 kilometer van Karatara). Een ander groot voordeel is dat we naast het bouwproject wonen wanneer we met de bouw van het Light House gaan beginnen.

Plannen “op de horizon droppen”
We hadden ons oog al een tijdje laten vallen op het huis dat we nu hebben gekocht,
want we zagen dit als een ideaal beheerdershuis. Nu het te koop stond, hebben we actie ondernomen. Zo hebben we meer plannen die we, zoals we zelf zeggen, “op de horizon hebben gedropt”. Een ander voorbeeld hiervan is de bouw van een onderkomen voor vrijwilligers. We hebben twee containers met in totaal twaalf slaapplaatsen gemaakt, zodat we vrijwilligers onder kunnen brengen. Deze twee containers zullen op een later tijdstip onderdeel uitmaken van een vrijwilligers-/studentenhuis voor een nieuw op te zetten tussenjaar voor kinder- en jongerenwerkers. Iedere investering die we doen moet passen in het toekomstplaatje dat wij voor ogen hebben. Wij geloven dat God ons visie geeft voor de toekomst. Hij laat dingen zien wat hij voor ons in petto heeft op langere termijn. Dit kan bijvoorbeeld komen door een droom zoals bij het Light House is gebeurd, door mensen die met voorstellen op ons pad komen met betrekking tot bijvoorbeeld het verbouwen van voedsel, of door een noodkreet uit de gemeenschap zoals de behoefte aan crisisopvang. Door deze plannen “op de horizon te droppen”, kunnen we aan het idee wennen en, als de tijd er rijp voor is, actie ondernemen. We zien het Light House-project dan ook als een continu project waarbij we, zoals in de eerste alinea genoemd, flexibel moeten denken. Anticiperen op kansen of noden doen we niet impulsief; we overleggen bij grote investeringen altijd met het bestuur in Zuid-Afrika en hebben daarover ook contact met de VPE-Zending in Nederland..

Grondaankoop
Hiernaast is een plattegrond om de situatie te schetsen.
Erf 121: Dit is de grond waar het permanente Light House op gebouwd wordt, daar staat nu het tijdelijke Light House nog op. Inmiddels is de koop van deze grond rond en wachten we op de eigendomspapieren.
Erf 122: Voor deze grond hebben we een koopverzoek wij de gemeente liggen. Een aantal raadsleden is twee weken terug op bezoek geweest om de situatie te bekijken. Ons verzoek wordt eind deze maand behandeld in een commissievergadering en gaat dan met een advies naar de gemeenteraad. Op erf 122 willen we een ‘campsite’ maken om kampen te houden. Verder willen we hier een vrijwilligers-/studentenhuis realiseren. De overige grond zal gebruikt worden voor sport- en speldoeleinden bij het Light House.
Erf 123: Dit hebben we net aangekocht. Het is zo’n 1800m2. Het huis op deze grond is verpauperd en moet flink gerenoveerd worden. Het achterste gedeelte van erf 123 kunnen we gebruiken voor diverse doeleinden, maar daar moeten we de plannen nog voor ontwikkelen. Een plan is om er een aantal woonunits op te zetten voor korte termijn crisisopvang.

Wanneer beginnen we te bouwen met het Light House?
Onze eerste prioriteit is de bouw van het Light House en het opknappen van de beheerderswoning. We zullen echter alle vergunningen rond moeten krijgen en dat duurt in dit land wat langer dan in Nederland. Wij moeten eerst de eigendomspapieren in handen hebben voordat wij een verzoek voor een bestemmingsplanwijziging kunnen indienen. We hebben de eigendomspapieren ook nodig voor de goedkeuring door de gemeentelijke bouwcommissie. Dit kan nog wel een paar maanden duren. Verder willen we van de drie stukken grond één perceel maken. Het wachten is dus op de aankoop van erf 122, zodat we dan maar één keer de kosten van een bestemmingsplanwijziging hebben. Mocht de aankoop van erf 122 te lang duren dan gaan we in ieder geval een bestemmingsplanwijziging aanvragen voor de grond van het Light House om al wel met de bouw van het Light House te kunnen beginnen.

Hieronder de, deels gerealiseerde, plannen voor de nabije toekomst:
Bouw Light House                                    geld is binnen/gereserveerd
Twee slaapvertrekken vrijwilligers         is gerealiseerd
Aankoop erf 121 + kosten                       is gerealiseerd
Aankoop erf 122 + kosten                       moet nog worden gefinancierd
Aankoop erf 123 + kosten                       is gerealiseerd
Verbouw huis                                             geld is gedeeltelijk binnen/gereserveerd
Bestemmingsplan veranderen                moet nog worden gefinancierd
Grondwerk erf 122+123                           moet nog worden gefinancierd
Muur rondom alle drie erven                   moet nog worden gefinancierd


Samen maken we het verschil.
Wij zijn super dankbaar voor alle donaties die tot nu toe zijn binnengekomen. Door alle giftgevers is inmiddels het geweldige bedrag van €300.000 bijeengebracht.
Om bovenstaande extra onderdelen te kunnen financieren hebben we nog ongeveer €40.000 nodig. U kunt ons helpen dit bedrag bij elkaar te sparen*.

*Dit kunt u doen door een fondsenwervende activiteit op touw te zetten voor de bouw van het Light House. Neem daarvoor contact met ons op via theo@goodnewsza.com.

*Ook kunt u een belastingaftrekbare gift overmaken ten behoeve van de bouw van het Light House op:
IBAN:NL61 ABNA 0447 8017 08
t.n.v.: VPE-Zending (voorheen “Opdracht tot Wereldzending” )
o.v.v.: Light House Karatara
(De VPE-Zending heeft diverse zendelingen en organisaties onder zijn hoede. Het is daarom van belang dat u duidelijk de bestemming van uw gift aangeeft.)

*U kunt ook gebruik maken van de Tikkie QR-code hiernaast.

Zo maken we samen het verschil in de levens van de kinderen en jongeren waar wij mee werken.

Baie dankie,
Theo en Jinke de Jong
Karatara, Zuid-Afrika

Meer informatie over het Light House kunt u vinden op Light House pagina op deze website en in de Light House update van december 2020. Verder licht Theo in onderstaande video toe wat de plannen voor de bouw van het Light House zijn.