Kerkwerk

Naast het werk in de Rural Areas van Knysna zijn we actief bij The Rock Christian Church Knysna. Theo en Jinke zijn verantwoordelijk het kinder- en jongerenwerk bij The Rock Church. Samen met een team verzorgen zij de zondagse kinderkerk voor kinderen met diverse achtergronden. Op vrijdagavonden verzorgen Theo en Jinke samen met een team van The Rock een interkerkelijke jeugdclub "Connect Youth Knysna". Wij proberen dit kerkwerk over te dragen aan andere mensen om ons nog meer te kunnen richten op de plattelandsgebieden.