Historie van Good News

Good News ZA is opgericht in januari 2014 door een Nederlands echtpaar, Theo en Jinke de Jong. Na twee jaar bij een andere organisatie gewerkt te hebben heeft God hen duidelijk gemaakt dat zij fulltime kinder- en jeugdwerk moesten gaan doen.

Primary School 2014

Gedurende het jaar 2014 werd steeds meer duidelijk dat Good News ZA zich moest gaan toeleggen op het begeleiden van kinderen en jeugd uit de plattelandsgebieden aan de noordwest kant van Knysna. Begin 2014 zijn Theo en Jinke begonnen met kinder- en jongerenwerk in Karatara, een dorp zo’n 40 kilometer van Knysna. Naast Kids Events op de zaterdagen zijn zij vanaf april 2014 iedere maandagochtend werkzaam op de "Karatara Laërskool”.

Praktisch Bijbelonderwijs

Later dat jaar is de Redlands lagere school in Barrington erbij gekomen. Hier geven ze praktisch Bijbelonderwijs op vrijdagochtenden. Barrington ligt zo’n 8 kilometer van Karatara. Inmiddels worden er ook maandelijkse jeugdavonden georganiseerd in Karatara en zijn er plannen voor een nieuw te bouwen Kinder- en Jongerencentrum.

historie

Visie van Good News

Wij willen een interkerkelijke organisatie zijn die bekend staat om zijn onvoorwaardelijke liefde voor kinderen en jongeren. Wij worden gedreven door ons geloof in God, de Here Jezus Christus en de Heilige Geest om het goede nieuws te brengen. Wij willen, in samenwerking met de lokale bevolking, kerken en andere organisaties, bouwen aan een stabiele generatie die de Here Jezus Christus volgt en blijft volgen. Wij willen bouwen aan een generatie die hun keuzes maakt op basis van hun geloof om op die manier aan een hoopvolle toekomst te werken voor henzelf en voor de gemeenschap waar ze wonen.

Ons doel

 • Dat kinderen en jongeren waar wij mee werken bekend zullen staan als mensen die positieve invloed hebben op hun omgeving, zowel op geestelijk als op sociaal-maatschappelijk gebied.
 • Dat zij het goede nieuws van het geloof in Jezus Christus delen met mensen in hun omgeving door woord en daad.
 • Dat hierdoor gemeenschappen waar we werkzaam zijn zullen veranderen.
 • Dat een houding van moedeloosheid en apathie, wat veel voorkomt in de gebieden waar wij werken, zal veranderen in een hoopvolle, actieve houding, door God geleid.

Doelgroep

De kinderen en jeugd van zogenaamde "rural Areas” (plattelandsgebieden) rondom Knysna. Onze focus zal eerst op de dorpen Karatara en Barington, zo’n 40 kilometer van Knysna, zijn.

Waarden van Good News

Wij vinden het belangrijk dat mensen die bij ons komen werken de waarden van Good news ZA onderschrijven. Deze waarden maken wie we zijn, hoe we werken en hoe we met onze medemens omgaan.Waarden van Good News ZA

Wij vinden het belangrijk dat mensen die bij ons komen werken de waarden van Good news ZA onderschrijven. Deze waarden maken wie we zijn, hoe we werken en hoe we met onze medemens omgaan.

Geloof

 • Geloof in God de Vader, Jezus en de Heilige Geest
 • Praktisch uitdragen van ons geloof
 • Onvoorwaardelijke liefde

Omgang

 • Gelijkwaardigheid
 • Integriteit
 • Uitmuntendheid
 • Visionair denken

Relatie

 • Samenwerken
 • Coaching
 • Relaties bouwen
 • Plezier

Problematiek

De problematiek in onze werkgebieden, de plattelandsgebieden rondom Knysna, is complex. De dorpen, vanuit de historie arme bosbouwwerkers-dorpen, zijn voor een groot deel verpauperd door slecht onderhoud. Er is weinig werk, veel drank- en drugsgebruik, seksueel misbruik, armoede en kinderen zijn al vroeg seksueel actief.

Deze problematiek gaat van generatie op generatie door, door de verkeerde keuzes die de ouders en hun kinderen maken. Door ons te richten op de kinderen en jeugd van deze dorpen proberen we dit negatieve levenspatroon te doorbreken. Ons doel is dat de kinderen en jongeren de juiste keuzes maken voor een hoopvolle toekomst.


Puzzelstukje

Het logo van Good News ZA heeft betrekking op de keuzes die we in ons leven maken. Iedere keuze is als het ware puzzelstukje van onze toekomst. Wij weten niet hoe de toekomst eruitziet maar kunnen hem wel beïnvloeden door de keuzes die we maken.

God overziet de hele "puzzel". Hij heeft het beste met ons voor en daarom is het verstandig de keuzes te maken op grond van de leefregels die God geeft.

Smiley

Op onze bus en op het promotiemateriaal wat wij gebruiken in Zuid-Afrika gebruiken we naast het puzzelstukje ook een smiley. We willen hiermee zeggen dat het geloof niet saai is. In alle activiteiten is plezier één van onze waarden.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen dit meekrijgen. Een Afrikaans liedje zegt heel toepasselijk: "Dis so lekker om die Heere te dien"