Historie van Good News

Good News ZA is opgericht in januari 2014 door een Nederlands echtpaar, Theo en Jinke de Jong. Na twee jaar bij een andere organisatie gewerkt te hebben heeft God hen duidelijk gemaakt dat zij fulltime kinder- en jeugdwerk moesten gaan doen.

Primary School 2013

Gedurende het jaar 2014 werd steeds meer duidelijk dat Good News ZA zich moest gaan toeleggen op het begeleiden van kinderen en jeugd uit de plattelandsgebieden aan de noordwest kant van Knysna. Begin 2014 zijn Theo en Jinke begonnen met kinder- en jongerenwerk in Karatara, een dorp zo’n 40 kilometer van Knysna. Naast Kids Events op de zaterdagen zijn zij vanaf april 2014 iedere maandagochtend werkzaam op de "Karatara Laërskool”.

Praktisch Bijbelonderwijs

Later dat jaar is de Redlands lagere school in Barrington erbij gekomen. Hier geven ze praktisch Bijbelonderwijs op vrijdagochtenden. Barrington ligt zo’n 8 kilometer van Karatara. Inmiddels worden er ook maandelijkse jeugdavonden georganiseerd in Karatara en zijn er plannen voor een nieuw te bouwen Kinder- en Jongerencentrum.

historie

Visie van Good News

Wij willen een interkerkelijke organisatie zijn die bekend staat om zijn onvoorwaardelijke liefde voor kinderen en jongeren. Wij worden gedreven door ons geloof in God, de Here Jezus Christus en de Heilige Geest om het goede nieuws te brengen. Wij willen, in samenwerking met de lokale bevolking, kerken en andere organisaties, bouwen aan een stabiele generatie die de Here Jezus Christus volgt en blijft volgen. Wij willen bouwen aan een generatie die hun keuzes maakt op basis van hun geloof om op die manier aan een hoopvolle toekomst te werken voor henzelf en voor de gemeenschap waar ze wonen.

Ons doel

 • Dat kinderen en jongeren waar wij mee werken bekend zullen staan als mensen die positieve invloed hebben op hun omgeving, zowel op geestelijk als op sociaal-maatschappelijk gebied.
 • Dat zij het goede nieuws van het geloof in Jezus Christus delen met mensen in hun omgeving door woord en daad.
 • Dat hierdoor gemeenschappen waar we werkzaam zijn zullen veranderen.
 • Dat een houding van moedeloosheid en apathie, wat veel voorkomt in de gebieden waar wij werken, zal veranderen in een hoopvolle, actieve houding, door God geleid.

Doelgroep

De kinderen en jeugd van zogenaamde "rural Areas” (plattelandsgebieden) rondom Knysna. Onze focus zal eerst op de dorpen Karatara en Barington, zo’n 40 kilometer van Knysna, zijn.

Waarden van Good News

Wij vinden het belangrijk dat mensen die bij ons komen werken de waardes van Good news ZA onderschrijven. Deze waardes maken wie we zijn, hoe we werken en hoe we met onze medemens omgaan.Waardes van Good News ZA

Wij vinden het belangrijk dat mensen die bij ons komen werken de waardes van Good news ZA onderschrijven. Deze waardes maken wie we zijn, hoe we werken en hoe we met onze medemens omgaan.

Geloof

 • Geloof in God de Vader, Jezus en de Heilige Geest
 • Praktisch uitdragen van ons geloof
 • Onvoorwaardelijke liefde

Omgang

 • Gelijkwaardigheid
 • Integriteit
 • Uitmuntendheid
 • Visionair denken

Relatie

 • Samenwerken
 • Coaching
 • Relaties bouwen
 • Plezier

Problematiek

De problematiek in onze werkgebieden, de plattelandsgebieden rondom Knysna, is complex. De dorpen, vanuit de historie arme bosbouwwerkers-dorpen, zijn voor een groot deel verpauperd door slecht onderhoud. Er is weinig werk, veel drank- en drugsgebruik, seksueel misbruik, armoede en kinderen zijn al vroeg seksueel actief.

Deze problematiek gaat van generatie op generatie door, door de verkeerde keuzes die de ouders en hun kinderen maken. Door ons te richten op de kinderen en jeugd van deze dorpen proberen we dit negatieve levenspatroon te doorbreken. Ons doel is dat de kinderen en jongeren de juiste keuzes maken voor een hoopvolle toekomst.


Logo: puzzelstukje

Het logo van Good News ZA heeft betrekking op de keuzes die we in ons leven maken. Iedere keuze is als het ware puzzelstukje van onze toekomst. Wij weten niet hoe de toekomst eruitziet maar kunnen hem wel beïnvloeden door de keuzes die we maken.

God overziet de hele "puzzel". Hij heeft het beste met ons voor en daarom is het verstandig de keuzes te maken op grond van de leefregels die God geeft.

Smiley

Op onze bus en op het promotiemateriaal wat wij gebruiken in Zuid-Afrika gebruiken we naast het puzzelstukje ook een smiley. We willen hiermee zeggen dat het geloof niet saai is. In alle activiteiten is plezier één van onze waardes.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen dit meekrijgen. Een Afrikaans liedje zegt heel toepasselijk: "Dis so lekker om die Heere te dien"

Even voorstellen
Wij zijn Theo, Jinke, Dooitze en Ruben de Jong. In december 2011 hebben we het Friese platteland verlaten en ons gevestigd in Knysna, Zuid-Afrika. Theo heeft zijn baan als supermarktmanager in De Westereen opgegeven zodat wij ons in konden gaan zetten voor de arme bevolking in de sloppenwijken van Knysna.

Een sprekend God
Wij geloven dat God ons leven wil leiden en dat Hij een sprekend God is. Hij wil ons duidelijk maken wat Zijn plan is met ons leven. Wat God ons eind jaren negentig duidelijk heeft gemaakt hebben we uit zien komen. De Heer sprak dat we samen kinderwerk zouden gaan doen en dat er iets op ons pad zou komen wat we niet zouden verwachten. De persoon die de profetie uitsprak moest sterk denken aan het buitenland. We zijn aan de slag gegaan en hebben de jaren daarna kinderwerk gedaan in de kerk en hebben leiding gegeven aan de Make a Choice kinderkampen. Rond 2003 sprak de Heer dat er een grote stap zou komen, en dat die stap heel duidelijk zou zijn. Achteraf bekeken zijn er veel puzzelstukjes op hun plek gevallen.

Roeping voor de kinderen en jeugd van Zuid-Afrika
Op 8 maart 2009 riep de Heer ons voor de “grote stap”. In de zondagsdienst in de Opstandingskerk in Leeuwarden werden we afzonderlijk van elkaar aangeraakt. ’s Ochtends voor de dienst was Jinke al door de Heer voorbereid. Ze zat bij het opstaan op de rand van het bed. Niet wetende wat er die dag zou gebeuren zei Jinke tegen Theo: “Ik weet niet wat er met me is maar ik heb zo’n rust over me”. Tijdens de dienst, die werd geleid door de zendelingen die werkzaam waren in Zuid-Afrika, werd Theo “door God bij zijn nekvel gegrepen”. Het was net of God Theo duidelijk wilde maken dat dit de weg was die hij, samen met zijn gezin, zou moeten gaan. Theo bad tot God: “Heer, als dit de grote stap is, wilt U dat Jinke dan ook laten zien”. Jinke overkwam precies hetzelfde. Zij werd aangeraakt, emotioneel en bad: “Heer, als dit het is wat wij moeten doen, wilt U Theo dan ook aanraken”, en zo geschiedde. Dit was wat God voor ons in petto had en het was heel duidelijk. De grote stap, zoals zes jaar eerder gesproken was, werd nu realiteit. Vanaf die dag hebben we, ondanks alle onzekerheden, een rust die alle verstand te boven gaat over de plannen die God met ons heeft in Zuid-Afrika. Van een gesetteld gezin in Kollumerzwaag werden we een gezin met de focus op Zuid-Afrika.

Meer informatie
Voor informatie over ons en ons werk kunt u onze nieuwsbrieven lezen. Mocht u deze via de mail willen ontvangen dan kunt u een email sturen naar theojinke@gmail.com

Facebook link: https://www.facebook.com/Theo-en-Jinke-de-Jong-1278432012213303/

Ter opvulling eventuele Bijbelteksten uit Die Bybel:

“Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou.” Psalms 32:8

…dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. Jesaja58:10

Dan… “sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag.” Jesaja 58:10b (Die Bybel)

Here, ek wil U prys met my hele hart, ek wil vertel van al die wonderlike dinge wat U doen. Psalms 9:2

“Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.” Lukas 10:2

“In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het.” Filipense 3:16 (Die Bybel)
Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Psalms 32:8 (Die Bybel)

Om volgens U verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. Psalms 119:14 (Die Bybel)