Blog Oktober 2018: “Momentum en Geduld” (Nederlands/Dutch)

“Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van dié wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het.” HEBREËRS 6:12(Die Bybel)

Momentum en Geduld

Wanneer we de betekenis van het woord momentum opzoeken wordt er onder andere gezegd: “een moment waarop het belangrijk lijkt door te zetten of te gaan doen.” Een aantal keren in ons leven moeten we geduld hebben totdat er een “momentum” komt. De uitdaging is om het “momentum” te herkennen en de juiste actie te ondernemen.

Wanneer vertrekken we?
Wanneer vertrekken jullie naar Zuid-Afrika? Was een veel gehoorde vraag na onze roeping die we kregen op 8 maart 2009. Het antwoord dat we in de voorbereidingsfase zaten werd zo nu en dan beantwoord met een blik van: “Ik geloof dat het er niet meer van komt”. Deze ervaringen kunnen je druk geven en kunnen ervoor zorgen dat je niet meer het juiste moment afwacht maar te vroeg in actie komt. Het kan zelfs zo zijn dat je de moed verliest en helemaal niet meer in actie komt. Goede vrienden van ons gaven ons het verstandige advies: “God heeft je nu wel geroepen maar dat wil nog niet zeggen dat je nu direct al moet gaan”. We waren nog niet klaar voor zo’n grote stap en moesten ons voorbereiden op wat er komen ging. “God zal jullie wel “groen licht” geven wanneer het de tijd is om te gaan”, zeiden ze. Dit advies hebben we ter harte genomen ondanks druk van diverse kanten, en onze eigen wil, om sneller te gaan. Wij geloven dat toen we in december 2011 daadwerkelijk gingen, dit ook de juiste tijd was. De 2 jaar en 9 maanden voorbereiding hebben we echt nodig gehad. Als God je bepaalde plannen duidelijk maakt wil dit nog niet zeggen dat ze meteen tot uitvoer moeten worden gebracht. In de Bijbel zijn voorbeelden genoeg over “geduld” te vinden. Jozef kreeg bijvoorbeeld dromen die jaren later pas werkelijkheid werden.

Wanneer bouwen we?
De geschiedenis van onze roeping en vertrek lijkt zich nu te herhalen met de plannen voor het Light House. Veel mensen vragen ons naar de stand van zaken rondom het Light House. Nu we beginnen krijgen we zo nu en dan een opmerking van: “dus toch…” en afgelopen jaar: “Goh, dat jullie toch door hebben gezet”. In september 2014 hebben we onze plannen voor een Multifunctioneel Kinder- en Jongerencentrum al bekend gemaakt in een nieuwsbrief. Nu meer dan vier jaar later zijn we eindelijk begonnen met het bouwen van een tijdelijk gebouw.

De eerste twee containers staan inmiddels en het fundament voor de andere twee container is inmiddels gelegd.

Misschien zijn we zelf ook wel debet geweest aan de “fronsende wenkbrauwen” en de twijfel die bij mensen is ontstaan omdat wij onze droom en onze plannen al zo vroeg bekend hebben gemaakt. Maar ja, “Waar het hart vol van is stroomt de mond van over”. Tot eind 2016 hebben we de plannen voor het MFC in de koelkast moeten zetten omdat wij merkten dat we geen medewerking kregen van het verantwoordelijke raadslid voor Karatara. Achteraf bekeken is dit ook goed geweest. Wij waren in 2014 nog maar net begonnen te werken in Karatara en hadden de kennis en kunde nog niet om zo’n project te realiseren. We kregen al wel de visie voor dit project en hebben twee jaar lang aan het idee kunnen wennen en ernaar toe kunnen leven alvorens actie te ondernemen. Halverwege 2016 is Theo tot drie keer toe door mensen aangesproken dat hij zijn droom werkelijkheid kon maken door er actie in te ondernemen. Deze mensen wisten niets van de droom en de plannen voor het Light House huis af. We kregen de overtuiging dat dit het moment(um) was. We zijn weer in gesprek gegaan met de gemeente met als gevolg dat er binnen drie maanden een raadsbesluit was dat wij de grond in Karatara konden huren. Wat waren we blij en enthousiast!

Wanneer kopen we?
Er werd ons verder gezegd dat het geen probleem zou zijn om de grond begin 2017 in bezit te krijgen en we gingen vol goede moed op verlof naar Nederland met die boodschap. “Waar het hart vol van is…” De werkelijkheid leert anders. Nu meer dan anderhalf jaar verder is de grond door allerlei omstandigheden nog niet in ons bezit. De Knysna branden halverwege 2017 gooiden letterlijk roet in het eten. De gemeente had begrijpelijkerwijs andere prioriteiten. Verder kregen we forse tegenstand van een zogenaamde “gemeenschapsleider” van Karatara omdat hij zijn huis op “onze” grond wilde bouwen. Dit was erg vervelend, te meer omdat hij leugens en verdachtmakingen over ons rondstrooide. Een paar maanden later brak er chaos uit bij de gemeente Knysna, waar Karatara onder valt. De burgemeester werd weggestemd en de Gemeentelijk Manager, die spil is in de besluitvorming, nam ontslag. Tot overmaat van ramp werd er een raadslid doodgeschoten. Een ander raadslid is hiervoor gearresteerd. Alle besluitvorming bij de gemeente lag maanden stil. Inmiddels is de rust weergekeerd bij de gemeente Knysna en zijn de spanningen vanwege de huizenkwestie in Karatara weggeëbd. We hebben weer contact met de gemeente gezocht en hebben het aanzoek tot koop van de grond twee weken geleden ingeleverd. Is dit het momentum? Wij geloven van wel maar de tijd zal het leren.

Gods zegen, Theo en Jinke de Jong

kort – kort – kort

Vrijwilligers
We hebben contact gekregen met drie enthousiaste mensen uit Nederland, Frances, Hilde en Sem. Zij komen halverwege november naar Zuid-Afrika om ons tot eind februari te helpen bij het werk in het Light House in Karatara. Wanneer wij op verlof in Nederland zijn nemen ze ons werk over. Wij zijn erg blij met hun komst.

Verlof
Wij komen op verlof naar Nederland om familie te bezoeken, te vertellen over ons werk en een week lang cursus te geven bij Jeugd met een Opdracht in Heidebeek. We gaan de eerste twee weken reserveren voor familie en vrienden bezoek en voor een beetje vakantie. Verder gaan we naar een Bidden en Vasten conferentie van Herman Boon in Alkmaar. Voor presentaties en afspraken zijn we beschikbaar van 7 tot 10 januari en van 20 januari tot 10 februari. Heeft u belangstelling neem dan contact met ons op via info@goodnewsza.com

Volgende keer…
vertellen we wat meer over onze werkzaamheden. We gaan eind
november voor drie scholen en een meidengroep kampen houden.
Verder zijn we bezig om onze samenwerking met Youth for Christ Knysna uit te breiden.