Blog december 2019: Waarden

“Die waardes van die lewe…”

Spreuke 3:3 “Laat liefde en trou jou nie verlaat nie; bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart,” Die Bybel (Afrikaans)

Een aantal jaren geleden gaf onze pastor (voorganger/dominee) ons het advies om de waarden van onze organisatie op te schrijven. Wij hebben het toen maar gedaan, omdat hij het zei, maar we zagen het nut er niet echt van in. Enkele jaren later hebben we zijn advies begrepen. De waarden van Good News ZA, zoals praktisch geloof, gelijkheid en samenwerking, geven ons richting in wie we willen zijn. Verder geven de waarden ons inzicht in met wie we kunnen samenwerken. Waarden helpen ons ook om de juiste besluiten te nemen. Waarden bepalen wie je bent of wie je wilt zijn. Waarden geven je richting in beslissingen die je moet nemen en houden je een spiegel voor of je nog wel op het goede pad bent.
Om een gedragsverandering bij kinderen en jongeren teweeg te brengen, vinden wij het daarom erg belangrijk om hen bewust te maken van de waarden in het leven. Door de juiste keuzes te maken kunnen ze op deze manier een beter leven creëren voor henzelf en hun omgeving. Het is een proces waar we mee bezig zijn en dit is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd.

Selfbeheersing, Eerlikheid, Getrouheid en Respek (Zelfbeheersing, eerlijkheid, trouw en respect)
De afgelopen maanden hebben we, naast “liefde”, bovenstaande waarden behandeld en herhaald. Wanneer er weer wat voorvalt wat te maken heeft met één van deze waarden spreken we de kinderen en jongeren hierop aan. De kracht zit in de herhaling. Eén keer zeggen is vaak niet genoeg.

Als er wordt gelogen, vragen we om eerlijkheid, omdat wij de kinderen willen vertrouwen. Als ze liegen, weten we niet wanneer we ze wel en niet kunnen vertrouwen. De leugen wordt vaak snel gemaakt om eigen fouten of overtredingen te verbergen. Het is ingebakken in de cultuur. Om dit te doorbreken, zeggen we dat ze fouten mogen maken en dat “sorry” zeggen geen nederlaag betekent, maar dat dit respect oplevert. Het heeft resultaat en soms zegt iemand: “Ja oom Theo, ek weet wat oom dink, maar ek is nou eerlik.” (“Ja, oom Theo, ik weet wat oom Theo denkt, maar ik ben nu eerlijk”).

Een andere waarde is “respek”(respect). Hierbij doelen we op respect voor andere mensen en respect voor de omgeving. Als iemand wordt gepest, komt de waarde “respect” om de hoek kijken. We gebruiken de waarde als spiegel om iemand bewust te laten worden van zijn/haar gedrag. Als er afval op de grond wordt gegooid, wordt de waarde “respect voor de omgeving” benoemd. Alleen al het noemen van de waarde is genoeg om het gedrag te corrigeren. Laatst kwamen we wat kinderen tegen en er lagen allemaal plastic verpakkingen van snoepgoed om hen heen. Ik hoefde alleen maar te kijken naar de troep toen een jongen zei: “Ja, ek sien oom Theo, ek moet respek vir die omgewing hê.” (Ja, ik zie oom Theo, ik moet respect hebben voor de omgeving). En de troep werd opgeruimd.

“Getrouheid” (trouw) is één van de hoogste waarden die God aan zijn volk geeft in het oude testament en dat is niet voor niets. Wij geloven dat trouw in alle aspecten van het leven je een beter mens maakt. Als je niet trouw bent, kunnen we niet op je rekenen. Wij willen dus met mensen werken die “ja” zeggen en “ja” doen en ook “nee” durven te zeggen. In de diverse culturen in Zuid-Afrika is het vaak onfatsoenlijk om “nee” te zeggen en zeggen mensen dus “ja” en doen vervolgens “nee”. Als wij ze dan het Bijbelse principe van “trouw” uitleggen begrijpen ze het wel, maar toch is het vaak moeilijk voor hen om woord te houden.

“Selfbeheersing” (zelfbeheersing) maakt dat je nee kunt zeggen tegen de verleidingen die de wereld je biedt. Het zorgt ervoor dat je niet in een gevecht komt, geen drugs gaat gebruiken, niet zwanger wordt als tiener et cetera.

Breken met een patroon…
Bovenstaande waarden toepassen in het leven lijkt heel simpel, maar voor velen is het breken met een gedragspatroon waar ze al vanaf hun kind-zijn aan vast zitten. Dit kost tijd. Het zal iedere keer weer een herhaling van zetten worden om zo de kinderen en jongeren iedere keer weer, op een ontspannen wijze, bewust te laten worden van hun gedrag.

Light House: een plek van rust en vrede…
Door duidelijke waarden te hebben hoe wij willen dat mensen zich in het Light House gedragen, proberen wij een veilige plek van rust en vrede te creëren. Een aantal kinderen en jongeren blijven hierdoor weg. Dit is jammer, maar wij geven grenzen aan en binnen die grenzen zijn ze welkom. Bemoedigend is dat we bij de kinderen en jongeren die in het Light House zijn een positieve verandering zien. Wij geloven dat de kinderen en jongeren die nu weg blijven op termijn ook in gaan zien dat de grenzen die we aangeven zo gek nog niet zijn en dat de sfeer in het Light House aantrekkelijk voor hen wordt.


kort – kort – kort

Vrijwilligers: Wij zijn erg dankbaar voor het prachtige team van vijf vrijwilligers dat op dit moment in Karatara aan het werk is. Zij doen zelfstandig veel kinder- en jongerenwerk. Ze zijn vol enthousiasme bezig met de kinderen en jongeren en hebben zelf ook veel plezier. Doordat zij er zijn, kunnen wij ook met andere zaken bezig waar we eerst niet aan toe kwamen. In januari komt nog een vrijwilliger en onze Ruben gaat ook voor een paar maanden meehelpen bij het werk in Karatara (op de foto: Gerald, Sander, Frances, Abisaï en Miriam nog even ontspannen voordat de kinderen op kamp komen).


Kunnen wij jou volgend jaar begroeten in Zuid-Afrika? Wil jij als vrijwilligers ook een tijd meehelpen om het verschil te maken in de levens van de kinderen en jongeren waar wij mee werken. Dan is dit je kans en stuur dan een mailtje naar Theo en Jinke de Jong, info@goodnewsza.com of kijk op de advertentie op deze website.

Vakantieprogramma: De programma’s in het Light House Karatara gaan in de Zuid-Afrikaanse zomervakantie gewoon door. In deze tijd, waar verveling vaak toeslaat met alle gevolgen van dien, zijn we blij dat we er dan voor de kinderen en jongeren kunnen zijn. Dit is mogelijk doordat onze vrijwilligers later vakantie nemen, wanneer de scholen weer zijn begonnen.

Schoolkampen: We zijn eind november weer met drie scholen op kamp geweest. Wat een feest en ook een diepgang. Volgens de leerkrachten en ouders raken de kinderen niet uitgesproken over het kamp.

Light House nieuws: Het besluit om de grond te kopen is door de gemeente doorgeschoven naar februari. Er zijn bij de inspraakprocedure twee (verwachte) protestbrieven binnengekomen en drie positieve brieven. De protestbrieven zijn van twee mannen die de plannen voor het Light House al drie jaar proberen te dwarsbomen. Wij merken binnen de Karatara-gemeenschap echter steeds meer betrokkenheid bij het Light House project. Vol vertrouwen zien we uit naar wat de toekomst brengt.

Privé-nieuws: Wij zijn erg dankbaar hoe het met onze kinderen gaat. Dooitze heeft in november zijn bachelor theologie in ontvangst genomen. Hij gaat nog zeker twee jaar door voor zijn master. Ruben heeft eind november met drie onderscheidingen succesvol afscheid genomen van zijn tussenjaar bij Victory Gap Year. Hij probeert de komende maanden uit te vinden wat hij in de toekomst moet gaan doen. Ondertussen helpt hij ons ook deels met het werk in Karatara.

Meer nieuws volgen…
Er is de afgelopen maanden nog zoveel meer gebeurd dan in deze blog beschreven staat. Daarom verwijzen wij u naar onze Facebookpagina’s waar ons dagelijks nieuws over ons werk en privé op staan. Prive: https://www.facebook.com/theo.dejong.18  Werk: https://www.facebook.com/goodnewsza/

Baie Dankie: We willen iedereen bedanken voor alle steun in het afgelopen jaar bij ons werk en privé en we wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en gezegend 2020 toe.

Theo en Jinke de Jong,


Op bovenstaande foto ziet u Karatara, liggend tegen het prachtige Outeniqua-gebergte.
Karatara is een dorp in de plattelands- en bosbouwgebieden buiten Knysna. Hier is het Light House gevestigd, van waaruit wij de kinderen en jongeren uit de wijde omgeving bereiken.
Foto: Jorin Bouma (World Servants-groep SA119)