Blog april 2020: “Omgee”

“Omgee”

Matheus 9:36
Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie ’n wagter het nie. Die Bybel (Afrikaans)

Een prachtig woord in het Afrikaans vind ik: “omgee”.

Google vertaald het woord omgee met zorgzaam. Toch vind ik omgee een diepere klank heeft dan zorgzaam. Omgee doet mij denken aan “om iemand geven”. In het woord omgee zit een stuk bewogenheid, een stuk emotie en een passie voor de ander. Je bent begaan met diegene. Wanneer Jezus naar de menigte kijkt in Matheus 9:36 zegt de Nederlandse vertaling dat hij “met ontferming bewogen” is. Daar zit emotie en liefde in. Jezus geeft om de menigte, “Hy gee om”.

Vaak doen mensen iets om er wat voor terug te krijgen. Je bent aardig tegen iemand. Als dit niet beantwoord wordt is er een grote kans dat je diegene links laat liggen.

Omgee zoals Jezus dat ziet is anders. Dit is onvoorwaardelijk. Omgee met je partner of kinderen zal op een meer natuurlijke manier gaan dan met de zwerver in de straat die stinkt, bedelt en liegt om op die manier aan geld te komen.

Voordat wij naar Zuid-Afrika vertrokken kregen wij het advies van vrienden: “Bid maar voor liefde voor de bevolking”. Als u het volgende verhaal leest zult u dit advies begrijpen.

Een paar weken geleden liep ik in Karatara en zag een paar huizen verderop in onze straat veel rook. Het bleek dat een man, in een dronken bui, een stuk grasland naast zijn huis in brand had gestoken. Hij raakte in paniek, want de brand leek richting de buren te gaan en hij kon de brand niet uitkrijgen. Hij begon op zijn kleine kinderen te schelden dat ze sneller moesten lopen om flessen en emmers water te halen. Ik heb hem geholpen om de brand uit te krijgen door met een schep op het brandende gras te slaan. Dat had ik een keer in een film gezien en dit bleek effect te hebben 😊. Terwijl ik hard aan het werk was om de brand uit te krijgen, stond hij erbij, keek ernaar en deed niets… Op een gegeven moment, toen het vuur bijna uit was, wees hij mij nog een paar plekjes waar het brandde. Ik heb hem toen de schep gegeven zodat hij zijn “eigen” brand kon blussen. Na het blussen hebben we nog een beetje gesproken. Ik heb van hem geen bedankje gekregen maar alleen maar een vraag waarom ik geen werk voor hem had bij het Light House. Ik heb geprobeerd de man vriendelijk uit te leggen dat we op dit moment geen werk voor hem hebben. Verder hebben we nog gesproken over waarom hij het gras in brand had gestoken en dat dat niet zo’n slimme zet was.

Een reactie van mij richting die man had kunnen zijn: “Wat een ondankbaar schepsel, ik help zo iemand nooit weer”. Ik geloof echter niet dat Jezus zo zou reageren. Veel mensen, jongeren en kinderen waar wij mee werken zijn zoals in de Bijbeltekst bovenaan deze blog staat: “moe, hulpeloos en zonder herder”. Hun gedrag heeft een oorzaak. Veel problemen in de dorpen waar wij werkzaam zijn gaan van generatie op generatie door, bijvoorbeeld drank- en seksueel misbruik. Kinderen worden met een foetaal-alcoholsyndroom geboren en hebben een minimale spanningsboog. Ouders hebben soms een niveau van een 10-jarige maar moeten wel vier kinderen opvoeden. Mensen hebben door deze achtergronden ander gedrag dan wij wensen. We hebben de keuze om deze mensen links te laten liggen en te beschuldigen van de domme fouten die ze maken in hun leven, “eigen schuld, dikke bult”. Wij kunnen ook de keuze maken voor omgee en de mensen proberen te helpen en te begeleiden naar en beter leven, zonder de voorwaarde om dankbaarheid ervoor terug te vragen.

Dat wil niet zeggen dat we alles voor hen moeten doen. Dan zouden we hun levenspatroon in stand houden en dan blijven ze leven in afhankelijkheid. In het verhaal met de veldbrand gaf ik de man de schep om de laatste brandjes uit de slaan. Ik gaf hem verantwoordelijkheid voor zijn eigen “probleem” maar heb hem wel geholpen. Voor ons betekent omgee om de mensen stap voor stap op weg helpen naar een beter leven.

We werken sinds januari met een “waardenprogramma” bij de kinderclubs. Eén van die waarden is: Omgee (zie foto links). We proberen de kinderen al van jongs af aan waarden mee te geven zodat zij kunnen breken met slechte onderdelen in het levenspatroon van hun ouders.

Een van de waarden van onze organisatie is “onvoorwaardelijke liefde”. Dit is moeilijk, maar wel ons streven. We proberen er iedere keer weer voor te kiezen om dit te doen. Zo wordt het een manier van leven en de mensen zullen zien dat het echt is. Wij geloven dat we dit niet zonder hulp van God kunnen.

Jezus gaf bij de hemelvaart de opdracht aan Zijn discipelen om te wachten totdat de Helper, de Heilige Geest, zou komen. Op de pinksterdag werd de Heilige Geest uitgestort en werden levens veranderd. Als je de Heilige Geest hebt dan kun je dat zien aan de vruchten van de Geest. Een paar daarvan zijn: Liefde, Geduld, Goedheid, Trouw en Zachtmoedigheid. Die heb je nodig voor onvoorwaardelijke liefde. Dit is niet gemakkelijk, maar gelukkig heeft God ons een helper gestuurd om “om te gee”.

Wij geloven dat God ons naar de plattelandsgebieden rondom Karatara heeft gestuurd om “om te gee”. Dat wij voor deze taak geroepen zijn maakt ons niet speciaal maar wel de mensen waar wij mee werken. God heeft hen op het oog en Hij wil hén een betere toekomst geven.


kort – kort – kort

Verlof
Ons verlof van 23 april tot 4 juni hebben we afgezegd. Onze focus zou zijn om op festivals en conferenties te staan. Deze gaan allemaal niet door. We denken nu op verlof komen rond Hemelvaart en Pinksteren 2021. Het is op dit moment echter nog koffiedik kijken.

Vrijwilligers?
Bijna alle vrijwilligers zijn in verband met de corona-crisis vroegtijdig naar Nederland vertrokken. Alleen Sander van der Maarl is nog hier. Zijn vlucht voor afgelopen zaterdag is geannuleerd. We hopen na de corona-crisis weer een aantal vrijwilligers uit Nederland te krijgen om zo onze programma’s door te laten gaan. We kunnen begrijpen dat niemand in Nederland nu al maanden vooruit plannen maakt omdat alles zo onzeker is, maar ben je geïnteresseerd, dan kun je kijken op de deze link: vacature kinder- en jongerenwerk.

Quantum Project
We hebben vrijwel het hele bedrag binnen gekregen om de Toyota Quantum 16-seater bus te kopen. We zijn super dankbaar voor iedereen die heeft gegeven. Wat is het geweldig dat wanneer de programma’s weer draaien we er nog een “Good News” bus bij hebben om meer kinderen en jongeren te bereiken.

Light House
Helaas is de laatste vergadering voor de koop van de grond van het Light House niet doorgegaan in verband met de corona-crisis. We moeten dus nog even geduld hebben. Sander van der Maarl uit Nederland, is samen met onze zoon Ruben flink aan het klussen in het Light House. We hebben twee zeecontainers gekocht die zijn omgebouwd tot slaapzalen voor in totaal 12 personen en er is een speeltoestel voor de kinderen gebouwd (zie foto’s).

Dagelijks nieuws
Voor dagelijks nieuws verwijzen wij u naar de facebookpagina van Good News ZA en Theo de Jong.
U kunt de facebookberichten van Good News ZA ook bekijken op de nieuwspagina op deze website.

Het laatste nieuws betreffende de corona-crisis, wat voor invloed dat op ons en ons werk heeft, kunt u lezen in de update op de nieuwspagina.

We wensen iedereen in deze hectische tijden Gods rust, vrede en bescherming toe.
Theo en Jinke de Jong
Knysna/Karatara
Zuid-Afrika