Kids Events

Kings Kids Events is de naam van de evenementen die we op regelmatige basis op zaterdagen organiseren voor de kinderen van de lagere scholen. Door middel van zang, dans, drama, verhalen, sport en spel, et cetera leren we kinderen op een enthousiaste, speelse manier levensvaardigheden. De naam Kings Kids komt voort uit het Bijbelgedeelte van 1 Johannes 3:1 waarin staat dat God ons Zijn kinderen noemt. Als God koning is zijn wij dus zijn Koningskinderen. Hiermee proberen we de kinderen een stuk eigenwaarde mee te geven. Dit is iets wat ze van huis uit weinig mee krijgen. Net als bij de andere activiteiten hebben de Kings Kids Events tot doel om de kinderen te begeleiden naar een hoopvolle toekomst.