Toekomstplannen
 
MultiFuntioneel Centrum
Good News ZA is momenteel in overleg met de gemeente om een MultiFunctioneel Centrum te bouwen in Karatara. We willen hier een veilige plek creŽren voor de jeugd van Karatara. De nood onder de jeugd is hoog, onder anderen door drank en drugsmisbruik, slechte schoolprestaties en tienerzwangerschappen. Ze hebben een plek nodig waar ze elkaar kunnen ontmoeten en lekker kunnen ontspannen. Er zal altijd ruimte zijn voor een vertrouwd gesprek en voor gebed.
 
Campsite
Een ander verlangen van ons is een campsite te bouwen om kinder- en jeugdkampen te kunnen houden. Door het houden van kampen willen wij de kinderen en jeugd bij herhaling een weekend of een week lang uit hun vaak negatieve thuissituatie halen. Door samen met hen een weekend of een week in een goede atmosfeer door te brengen willen we ze op een positieve manier kennis bijbrengen. Wij zien de bouw van een campsite als een essentiŽle stap in het verwezenlijken van onze doelen.
 
Uitbreiding team
We zien veel kansen om levens in het gebied waar wij werkzaam zijn ten positieve te veranderen. Het is daarom onze wens dat ons team wordt uitgebreid om zo meer impact te kunnen maken in de omgeving. We kunnen met een groter team meer scholen en dus meer kinderen bereiken. Verder kunnen we de dorpen waar we werkzaam zijn met een grotere frequentie bezoeken. Onze voorkeur gaat uit naar het samenwerken met de lokale bevolking. Zij spreken de taal en kennen de cultuur van binnenuit. Mocht God mensen uit Nederland hier naar toe leiden dan zijn die natuurlijk ook van harte welkom.
 
Ondersteuning
Mocht u ons willen ondersteunen in onze toekomstplannen te realiseren dan kunt u een gift* overmaken via:
IBAN: NL61 ABNA0447 8017 08
t.n.v.: VPE Zending e/o OWZ
o.v.v.: Good News ZA / Zuid-Afrika**
 
*  giften zijn door de ANBI status van VPE-zending belastingaftrekbaar
**De VPE-Zending heeft diverse zendelingen onder zijn hoede. Het is daarom van belang dat u duidelijk de bestemming van uw gift aangeeft: Good News ZA / Zuid-Afrika.
 
 
 
 

 
 

Activiteiten: