Begeleiding
 
Informeel contact
Op donderdagen fietsen we door Karatara om op een ongedwongen manier contact te krijgen met de kinderen en hun de ouders. Dit vinden we belangrijk. Als we de inwoners tegenkomen maken we regelmatig een praatje. We zijn hier blij mee want het gaat ons, naast het geven van onderwijs, om het bouwen van relaties. Het is belangrijk om op deze manier een vertrouwensband te ontwikkelen. Wij kunnen proberen de gemeenschap te veranderen, maar we zullen dit samen met de gemeenschap moeten doen. Hier heb je wederzijds vertrouwen voor nodig.  
 
Pauzes
We zijn beschikbaar voor de kinderen van de Laėrskool Karatara in hun eerste pauze op maandag. Ze kunnen dan bij ons komen voor een praatje, een serieus gesprek of gebed.
 
Vervoer
Eén van de functies van ons busje is het vervoeren van kinderen en jeugd. Anderhalf uur voordat een evenement begint rijdt Theo als een dorpsomroeper door de drie woonkernen van Karatara. Als de kinderen de muziek en het omroepen horen komen ze uit hun huizen en klimmen ze in de bus om vervolgens al zingend mee te rijden naar het evenement.
 
Toekomstplannen
We hebben toekomstplannen om een Multi Functioneel Centrum in Karatara te realiseren. Zodra dat gerealiseerd is willen we in zo'n MFC naast activiteiten ook ruimte hebben voor informele gesprekken en gebed.
 
 
 
 
 
 

Activiteiten: