Kids Events
 
Kings Kids Events
Kings Kids Events is de naam van de evenementen die we op regelmatige basis op zaterdagen en woensdagen organiseren voor de kinderen van de lagere scholen. Door middel van zang, dans, drama, verhalen, sport en spel, et cetera leren we kinderen op een enthousiaste, speelse manier levensvaardigheden. De naam Kings Kids komt voort uit het Bijbelgedeelte van 1 Johannes 3:1 waarin staat dat God ons Zijn kinderen noemt. Als God koning is zijn wij dus zijn Koningskinderen. Hiermee proberen we de kinderen een stuk eigenwaarde mee te geven. Dit is iets wat ze van van huis uit weinig mee krijgen. Net als bij de andere activiteiten hebben de Kings Kids Events tot doel om de kinderen te begeleiden naar een hoopvolle toekomst.
 
Vakansie Kings Kids Events
De naam zegt het al, de Vakansie Kids Kids Events worden gehouden in de vakanties. Al naar gelang de duur van de vakantie houden we drie tot vijf aaneengesloten dagen een Vakansie Kings Kids Event met een bepaald thema. De activiteiten van een Vakansie Kings Kids Event zijn uitgebreider dan bij een normaal Kings Kids Event. Verder krijgen de kinderen een warme maaltijd. Normaal krijgen de kinderen op school een maaltijd maar in de vakanties is er geen school dus ontbreken de maaltijden voor de kinderen. In samenwerking met vrijwilligers van Youth for Christ, inwoners van Knysna en Karatara en zelfs mensen uit Cape Town hebben we in 2014 gemiddeld zon 100 kinderen per dag mogen verwelkomen.
 
 
 
 

 
 

Activiteiten: