Waardes van Good News ZA:
  
Wij vinden het belangrijk dat mensen die bij ons komen werken de waardes van Good news ZA onderschrijven. Deze waardes maken wie we zijn, hoe we werken en hoe we met onze medemens omgaan.
 
De waardes van Good News ZA zijn:
 • Geloof in God de Vader, Jezus en de Heilige Geest
 • Praktisch uitdragen van ons geloof
 • Onvoorwaardelijke liefde
 • Integriteit
 • Uitmuntendheid
 • Visionair denken
 • Gelijkwaardigheid
 • Samenwerken
 • Coaching
 • Relaties bouwen
 • Plezier
 
 

Wie zijn wij?