Visie van Good News ZA:
  
Wij willen een interkerkelijke organisatie zijn die bekend staat om zijn onvoorwaardelijke liefde voor kinderen en jeugd. Wij worden gedreven door ons geloof in God, de Here Jezus Christus en de Heilige Geest om het goede nieuws te brengen.
 
Wij willen, in samenwerking met de lokale bevolking, kerken en andere organisaties, bouwen aan een stabiele generatie die de Here Jezus Christus volgt en blijft volgen. Wij willen bouwen aan een generatie die hun keuzes maakt op basis van hun geloof om op die manier aan een hoopvolle toekomst te werken voor henzelf en voor de gemeenschap waar ze wonen.

Ons doel is:
  • Dat kinderen en jeugd waar wij mee werken bekend zullen staan als mensen die positieve invloed hebben op hun omgeving, zowel op geestelijk als op sociaal-maatschappelijk gebied.
  • Dat zij het goede nieuws van het geloof in Jezus Christus delen met mensen in hun omgeving door woord en daad.
  • Dat hierdoor gemeenschappen waar we werkzaam zijn zullen veranderen.
  • Dat een houding van moedeloosheid en apathie, wat veel voorkomt in de gebieden waar wij werken, zal veranderen in een hoopvolle, actieve houding, door God geleid.
Doelgroep:
  
De kinderen en jeugd van zogenaamde "rural Areas” (plattelandsgebieden) rondom Knysna. Onze focus zal eerst op de dorpen Karatara en Barington, zo’n 40 kilometer van Knysna, zijn.

 

Wie zijn wij?

 
 
 
 


 
Jesaja 61: 1b - 2a
...om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEER...